Żeby grupa stała się zespołem, musi posiadać wspólną misję, cele, wartości i reguły działania. Często właśnie brak tych kierunkowskazów stwarza olbrzymie problemy. Jeszcze częściej zdarza się, że szef lub wybrane osoby świetnie orientują się w kierunkach postępowania i sądzą, że reszta zespołu ma tę samą wiedzę.

Zadaniem coachingu grupowego (team coaching) jest ustalenie, jakie elementy mogą spowalniać współpracę i jak to poprawić. W tym celu coach uczestniczy w sesji on-line, czyli po prostu obserwuje zespół podczas wspólnej pracy. Po takiej sesji może skatalogować fakty – co działa dobrze, a co budzi niepokój.

Kolejnym etapem są rozmowy indywidualne z członkami zespołu. Jeśli coś zasługuje na uznanie, to dzięki czemu – zdaniem poszczególnych osób – się tak dzieje? Co jest mocną stroną? Co warto pielęgnować? Jeśli z kolei coś poszło nie tak, to czym to było spowodowane? W jakie sposób można to naprawić?

Dopiero po tych spotkaniach coach organizuje wspólną sesję off-line. Teraz już wiadomo, nad czym poszczególne osoby chcą pracować, ale jeszcze raz należy to spisać tak, by uzyskać pełną akceptację. Dopiero po opracowaniu takiej „listy życzeń”, można przejść do konkretnych działań naprawczych. Dalsza praca uzależniona jest od tego, na jakie problemy wskazuje grupa. Niektóre zespoły chcą się skupiać tylko na jednym elemencie, inne widzą ich wiele. W sytuacji, gdy obszarów do pracy jest sporo, dzielimy zespół na mniejsze drużyny, które opracowują programy naprawcze w poszczególnych tematach, a następnie przedstawiają je na forum. Czasem proces zmiany będzie obejmował dłuższy czas. Zakładamy, że w coachingu grupowym potrzebnych jest około czterech spotkań po sesji (lub sesjach) on-line i rozmowach indywidualnych. Ostatnie spotkanie odbywa się mniej więcej po trzech miesiącach po ogłoszeniu pracy nad zmianą i stanowi podsumowanie wyników. Czasami zdarza się, ze poza coachingiem, potrzebne będą szkolenia z konkretnych dziedzin (komunikacja, współpraca, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie sobą w czasie itp.)

 

Z czego wynika skuteczność coachingu grupowego?

  • Każdemu zależy na dobrej atmosferze, która sprzyja skuteczności i efektywności. Coaching grupowy pozwala wspólnie wypracować wszelkie reguły, które tę atmosferę poprawiają. Dzięki aktywności wszystkich zainteresowanych wzrasta poczucie wpływu. I co najważniejsze - rośnie zaangażowanie. Po pierwsze uczestnicy czują, że nie są oceniani, tylko dokonują osobiście diagnozy słabych i mocnych stron. Po drugie chętniej będą realizować własne założenia, niż narzucone reguły, które wynikają z nieznanych motywów.
  • Coaching grupowy jest skupiony na poprawie. Nie roztrząsamy przyczyn problemów, tylko skupiamy się na skutecznych środkach zaradczych. To wytwarza dobrą, pozytywną energię.
  • Dzięki temu, że praca nad zmianą jest procesem, zespół uczy się, że nie wszystko da się zmienić jedną decyzją (czego często oczekują zespoły od szefa, zanim same nie zaczną się sobie przyglądać). Ludzie współpracujący ze sobą to naczynia połączone, system, którego naruszenie w jednym miejscu, wywołuje reakcję w innym, nieraz bardzo odległym. Uczestnictwo w pracy nad choćby niewielką zmianą, która ma się dokonać w tak żywym organizmie jak zespół, jest bardzo intensywnym i pozytywnym doświadczeniem. Pozwala zrozumieć, jak wiele trzeba uwagi, cierpliwości i pokory.

 

Szczegółowy opis działania 

Rozpoczynamy rozmową ze Sponsorem (Zamawiającym), który wyznacza wstępny cel. Określamy kontrakt.

Ustalamy sesję on-line, czyli spotkanie, które pozwoli przyjrzeć się, w jaki sposób zespół pracuje (w zależności od charakteru pracy, czasem trzeba będzie odbyć więcej niż jedną taką sesję obserwacyjną)

Odbywamy spotkania indywidualne z poszczególnymi członkami zespołów.

Umawiamy pierwszą sesję off-line (skupioną tylko na diagnozie tego, to zobaczyliśmy on-line), ustalamy obszary do dalszej pracy. Wyznaczamy pierwsze zadania. Spotykamy się po trzech tygodniach w celu oceny wyników pracy.

Po pierwszej sesji off-line spotykamy się ze Sponsorem w celu zweryfikowania celu i kontraktu coachingu.

W późniejszym czasie przeprowadzamy jeszcze około trzech spotkań. Cały czas monitorujemy postępy prac nad zmianą. 

Po dokonaniu zmiany spotykamy się ze Sponsorem i podsumowujemy cele oraz kontrakt. Przedstawiamy raport, w którym określamy, co zostało zrobione, diagnozujemy stan pierwotny i obecny zespołu oraz wskazujemy ewentualne obszary do dalszej pracy. 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!