Praca z Klientem polega w tym przypadku na włączeniu dwóch trybów, zwanych czasami on-line oraz off-line. Coach w trybie on-line uczestniczy w działaniach Klienta, uważnie go obserwując. Jeśli jest taka możliwość, ma prawo na bieżąco udzielać informacji zwrotnych lub wskazówek. Istotnym uzupełnieniem, a nawet kluczowym elementem pracy jest jednak tryb off-line, który z kolei polega na gruntowym przeanalizowaniu strategii w spokoju, z dala od trudnych sytuacji zawodowych. Coach udziela informacji zwrotnych, zadaje pytania o strategie, bada pomysły Klienta, podsumowuje ustalenia, będące rodzajem kontraktu, który Klient ma realizować przy następnej sesji on-line.

Z czego wynika skuteczność coachingu operacyjnego?

 • Coach podczas sesji wstępnej, odbywającej się wraz ze sponsorem coachingu, uzyskuje szczegółowe informacje, jaki cel ma zostać osiągnięty. Nastawia się też na określenie wymiernych wskaźników, które będą w stanie określić, czy zmiana dokonała się tak, jak to zostało założone. Dzięki temu bardzo łatwo zmierzyć skuteczność przeprowadzonych sesji.
 • W odróżnieniu od szkolenia, coach może poświęcić jednemu Klientowi sto procent czasu, co znacznie przyśpiesza proces uczenia.
 • Poprzez obserwację w miejscu pracy Klient uzyskuje informacje o własnych skutecznych lub nieskutecznych strategiach, których bardzo często w ogóle nie jest świadomy. Dzięki temu może dokonać zmiany w obszarach, które tego wymagają i rozwijać te, które działają właściwie.
 • Praca jeden na jeden jest bezpieczna dla Klienta, ponieważ wszelkie działania oraz informacje zwrotne odbywają się w cztery oczy i mają charakter konstruktywny.
 • Coach jest osobą z zewnątrz, dlatego Klientowi dużo łatwiej przyjąć wszelkie informacje zwrotne pochodzące z takiego źródła, ponieważ nie grozi to zachwianiem pozycji zawodowej.
 • Jeśli do coachingu operacyjnego wybierze się coacha znającego reguły dobrej komunikacji wewnątrz organizacji, procesów związane z zarządzaniem i delegowaniem, a także wdrażania nowych standardów pracy, można uzyskać w podsumowaniu nie tylko wyniki pracy z Klientem, ale też podpowiedzi rozwiązań, które warto wdrożyć w firmie.   

Szczegółowy opis działania

Pracujemy na wskazanym przez Organizację celu, wybranym z rozmaitych obszarów, np.:

 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Prowadzenie trudnych rozmów z Klientami
 • Prowadzenie spotkań (z Klientami lub w firmie)
 • Organizacja pracy własnej
 • Sprzedaż
 • Negocjacje 
 • Inne

Wybieramy cel lub cele na proces (mogą ulec zmianie w trakcie trwania procesu) Na poszczególne sesje także określamy cele.

Pracujemy w dwóch trybach (on-line, off-line), czyli dokonujemy obserwacji w miejscu pracy i sesji coachingowej podsumowującej.

Ustalamy kontrakt po każdej sesji off-line, dotyczący kolejnych zmian.

Sprawdzamy wyniki z pierwotnym kontraktem.

Podczas sesji podsumowującej całość procesu, przedstawimy sponsorowi sugestie dotyczące dodatkowych działań wewnątrz Organizacji. 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd