Coaching jest tak szerokim pojęciem, że niemal każdy używa go w nieco innym znaczeniu. Jedni podkreślają, że to indywidualna praca coacha z Klientem, która ma pomóc Klientowi w samodzielnym dokonaniu zmiany, inni sądzą, że zakres tej zmiany ma wskazać lub wręcz narzucić coach, jeszcze inni widzą w tym proces grupowy – coach pracuje z uczestnikami i wszyscy wspólnie dokonują ustaleń, jak będzie wyglądała zmiana, po czym poznamy, że ją osiągnęliśmy, jakie przyjmujemy kryteria oceny.

Dlatego warto uściślić pojęcia, ponieważ każda forma pracy jest właściwa, jednak wynika z innych potrzeb. Biorąc pod uwagę przytoczone definicje, możemy więc mówić o coachingu rozwojowym, operacyjnym i grupowym.

Coaching rozwojowy  - najwspanialsza i najwyższa forma coachingu, dokonuje zmiany w najgłębszych obszarach, ponieważ  - uwaga! - dokonuje jej sam Klient. Coach jest po to, by pomóc przemyśleć sytuację, znaleźć ślepe zaułki i zapętlone działania, strategie niby dobre, a jednak nieskuteczne. I zastąpić je takimi, które zadziałają. Coaching rozwojowy zakłada, że rozwiązania są w każdym z nas, ponieważ sami znamy siebie najlepiej. Jednak nie zawsze umiemy do nich dotrzeć. Tego typu coaching świetnie sprawdza się w przypadku menedżerów, którzy mają już za sobą wszelkie szkolenia. W pewnym momencie dochodzą do wniosku, że aby wyznaczyć kolejne cele, czas na weryfikację stanu obecnego i dokonanie dalszych kroków. Czasem zdarza się, że podczas coachigu pojawi się potrzeba dodatkowych szkoleń. Wtedy do pracy cochingowej powraca się po uzupełnieniu wiedzy.

Coaching operacyjny – niezwykle silne narzędzie zmiany zachowań i umiejętności. Wszędzie tam, gdzie można obserwować, jak Klient pracuje, można badać jego słabe i mocne strony oraz na bieżąco udzielać informacji zwrotnej, aż do uzyskania właściwego efektu. W coachingu operacyjnym ważne jest, by coach bardzo dobrze znał specyfikę branży lub został do tego celu odpowiednio przygotowany przez Zamawiającego. Efekt jest natychmiastowy, ponieważ tak właśnie działa praca jeden na jeden: poświęcamy sto procent czasu Klientowi, zwracamy uwagę na każdy element, korekty są udzielane w cztery oczy, a wszystko w atmosferze zrozumienia i szacunku.     

Coaching grupowy – narzędzie idealne dla całych zespołów. Często zdarza się, że bardzo dobrzy specjaliści uzyskują wspaniałe efekty samodzielnie, natomiast gorzej wygląda współpraca. Tak jakby praca zespołowa była przeszkodą, a nie ułatwieniem! Coaching grupowy (team coaching) odbywa się w trakcie prac zespołowych i ma służyć szybkiemu, bieżącemu udzielaniu informacji zwrotnej. Bardzo często przy tej okazji można zaobserwować, że dana grupa nie posiada jasno sprecyzowanych celów lub pojawiają się cele sprzeczne, wynikające z kultury danej organizacji. Czasem niezbyt jasno zostały sformułowane wartości. Kiedy indziej problemem jest kwestia braku akceptacji dla samodzielnego poszukiwania rozwiązań lub przeciwnie – brak możliwości konsultowania wybranych rozwiązań. Każdy zespół jest inny i inne będą także zalecane środki zaradcze. 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!